Opšti uslovi korištenja

Najnovija verzija opštih uslova prikazana je u nastavku, ali se takođe može preuzeti sa sledećeg linka: Opšti uslovi korištenja

PDF dokument se ne može prikazati. Preuzmite dokument koristeći gornju vezu.

Pažljivo pročitajte opšte uslove jer sadrže važne pravne informacije i regulišu poslovni odnos između vas i DIHOST-a.

Da biste mogli da otvorite i pročitate dokument na računaru, potreban vam je PDF klijent, npr. Adobe Acrobat Reader.

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim uslovima i odredbama, molimo da nas kontaktirate u bilo koje vreme.