Pravo na odustajanje

U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora.

U tom roku morate nas obavestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili emailom. Primerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u našem korisničkom centru možete elektronički ispuniti i poslati.

Pronđite više informacija i primer na sledećem linku: Pravo na odustajanje

3) Cena za registraciju, obnavlja se po redovnoj ceni nakon 10 godina. Promo period: 03.05.2021 - 11.05.2021